» Tìm kiếm:

GS Trần Nhâm

Chuyen doi moi tu duy cua co Tong Bi thu Truong Chinh Chuyện đổi mới tư duy của cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Trò chuyện với trợ lý của cố Tổng Bí thư Trường Chinh, GS Trần Nhâm về con đường đổi mới tư duy để đi tới những quyết định lịch sử, khởi..