» Tìm kiếm:

GS TSKH Nguyễn Xuân Hùng

Sau Tet_ se bay thu may bay nho do Viet Nam che tao Sau Tết, sẽ bay thử máy bay nhỏ do Việt Nam chế tạo

Với tư cách Trưởng ban điều hành Đề án chế tạo máy bay nhỏ, GS TSKH Nguyễn Xuân Hùng cho biết Bộ Khoa học - Công nghệ đã có ý kiến: Quyết..