Ky 2 Thay Tro va Cuoc doi Kỳ 2: Thầy - Trò và Cuộc đời

Được sống, được trải qua bao nhiêu đường đất của thế giới, những tri âm của học trò và bè bạn... Hạnh phúc lớn lao ấy của ông hẳn phải..