» Tìm kiếm:

GS Leorid Averyanov

Phat hien ba loai lan hai dac biet quy hiem Phát hiện ba loài lan hài đặc biệt quý hiếm

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, GS Leorid Averyanov, chuyên gia Viện Hàn lâm khoa học Nga mới phát hiện tại Vườn một quần thể..