» Tìm kiếm:

GS Bùi Huy Đáp

Cha de cua lua xuan Viet Nam da ve voi coi Cha đẻ của lúa xuân Việt Nam đã về với cội

GS Bùi Huy Đáp, người đi đầu xây dựng nền khoa học nông nghiệp Việt Nam theo đường lối quần chúng, đã vĩnh biệt chúng ta hồi 5 giờ 42 phút..

Tags: ,
He thong gieng co 4000 nam dang bi lang quen Hệ thống giếng cổ 4.000 năm đang bị lãng quên?

Trong công trình nghiên cứu về văn minh lúa nước và nghề trồng lúa Việt Nam, GS Bùi Huy Đáp từ năm 1985 đã giới thiệu một công trình khảo..

He thong gieng co 4.000 nam dang bi lang quen Hệ thống giếng cổ 4.000 năm đang bị lãng quên ?

Trong công trình nghiên cứu về văn minh lúa nước và nghề trồng lúa Việt Nam, GS Bùi Huy Đáp từ năm 1985 đã giới thiệu một công trình khảo..