» Tìm kiếm:

GPMB Thành

Ho tro 20 trieu dongho phai di doi Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ phải di dời

UBNDTP Hà Nội vừa chấp nhận đề xuất của Ban chỉ đạo GPMB Thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù trong bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị thu..