Phai nhin thang vao su lac hau cua nen giao duc Phải nhìn thẳng vào sự lạc hậu của nền giáo dục

Điều quan trọng nhất để chấn hưng giáo dục (GD) là phải đổi mới căn bản tư duy về GD, dám nhìn thẳng vào sự lạc hậu của nền GD VN so với..

Giao duc cuoc khung hoang keo dai Giáo dục: cuộc khủng hoảng kéo dài

GS Trần Thanh Đạm khẳng định: “GD đã trở thành mối quan tâm, bức xúc của toàn dân. Tính vấn đề của GD cần gọi đúng tên của nó là: GD VN..