Khong vao duoc boot tu CD Rom hay o cung 1 Không vào được boot từ CD Rom hay ổ cứng (1)

Xin hãy chỉ giúp tôi cách tự khắc phục HDD 80.GB Seagate. Lỗi là..