» Tìm kiếm:

Gửi Mèo Ròm

Anh bo lai em noi con doc ngo ngang Anh bỏ lại em nơi con dốc ngỡ ngàng

Gửi Mèo Ròm! Có khi nào anh chợt nhớ đến em, nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc mình quen nhau không hả anh? Riêng em, dù mình đã chia tay..