» Tìm kiếm:

Gửi Cận

Gui Can cua em Gửi Cận của em

Em từng kể với anh về câu chuyện giữa một em bé và mẹ. Em bé hỏi mẹ tình yêu là gì. Câu trả lời của người mẹ làm em ngạc nhiên: "tình yêu..