TP Ho Chi Minh De xuat xay dung cang bien nuoc sau Go Gia TP Hồ Chí Minh: Đề xuất xây dựng cảng biển nước sâu Gò Gia

Tuần qua, nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia đã đề xuất một địa điểm có thể xây dựng được cảng..

Thuong cang Sai Gon se doi di dau Thương cảng Sài Gòn sẽ dời đi đâu?

Theo tờ trình của Bộ Giao thông vận tải gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5 (vùng kinh tế..