» Tìm kiếm:

Frank Snepp

So phan bi tu choi Số phận bị từ chối

TTCN - Quyển sách này, ngay từ khi mới còn là một ý tưởng, đã gây tai họa cho Frank Snepp, và sau khi được xuất bản nó đã đem đến một trận..

Mot su ket thuc chien luoc vo song Tiep theo va het Một sự kết thúc chiến lược vô song (Tiếp theo và hết)

Giờ đây, Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng lại chiến thuật này nhưng trên quy mô lớn hơn nhiều.