» Tìm kiếm:

Ford Expedition

Ford Viet Nam hoan thanh viec chuyen giao xe phuc vu Hoi nghi APEC 2006 Ford Việt Nam hoàn thành việc chuyển giao xe phục vụ Hội nghị APEC 2006

Ngày 17/10/2006, tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc tế, Hà Nội, đã diễn ra buổi lễ chuyển giao xe phục vụ cho hội nghị APEC giữa công ty Ford Viêt..

Ford Expedition do Ford Expedition "độ"

Mẫu Ford Expedition 2007 lực lưỡng mới được "độ" lại bởi Funkmaster Flex, một người nổi tiếng trong làng độ xe hơi, sẽ ra mắt công chúng..