» Tìm kiếm:

For Tough Choices

Tai WEF Davos 12 van de toan cau se duoc nhan dien Tại WEF-Davos: 12 vấn đề toàn cầu sẽ được nhận diện

“Nhận trách nhiệm trước những quyết định khó khăn” (Taking responsibility For Tough Choices), đó là chủ đề chính mà 2250 đại biểu từ 96..