» Tìm kiếm:

Fixed Region

Quay phim man hinh voi CamStudio 20 Quay phim màn hình với CamStudio 2.0

Bạn cần phải hướng dẫn ai đó cách thức để thực hiện một thủ thuật trên máy tính theo từng bước? Nếu thế thì quả là rất khó khăn và mất thời..