» Tìm kiếm:

First Person Shooter

Huxley Cuoc chien tranh gianh quyen luc Huxley: Cuộc chiến tranh giành quyền lực

Liệu thể loại FPS (First Person Shooter - hành động bắn súng có góc nhìn người thứ nhất) có tồn tại chung với MMORPG được không? Webzen đã..