» Tìm kiếm:

FA David Dein

Ngoai hang Anh xem xet ap dung ky nghi dong Ngoại hạng Anh xem xét áp dụng kỳ nghỉ đông

Arsenal và Phó chủ tịch FA David Dein vừa cùng nhau soạn thảo bản đề xuất về một kỳ nghỉ 3 tuần, bắt đầu từ sau lễ mừng năm mới, dành cho..