» Tìm kiếm:

Eyal Reshef

Khai mac Ngay Cong nghe di dong Israel tai Ha Noi Khai mạc "Ngày Công nghệ di động Israel" tại Hà Nội

Ngày 6/6, "Ngày Công nghệ di động Israel" đã khai mạc tại Hà Nội nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các công ty điện thoại di động..