So phan ky la cua nha van hai lan doat giai Goncourt Số phận kỳ lạ của nhà văn hai lần đoạt giải Goncourt

Buồn vì nỗi giới phê bình chỉ lăm le kìm hãm sách của ông bằng cách nhìn nhận chúng với con mắt ê chề chán chường như thể mỗi cuốn sách mới..