» Tìm kiếm:

Elijah Jordan Wood

Elijah Jordan Wood nguoi cua nhung su menh Elijah Jordan Wood - người của những sứ mệnh

Ấn tượng về một cậu bé Frodo - người được trao sứ mệnh - trong "Lord of the Rings" đã tạo nên một bước ngoặt mới trong cuộc đời của nam..