» Tìm kiếm:

Eilat Negev

So phan ky la cua gia dinh nghe si lun tai trai tap trung Auschwitz Số phận kỳ lạ của gia đình nghệ sĩ lùn tại trại tập trung Auschwitz

"Khi nào ta còn hiện diện tại đây thì chẳng ai dám đụng đến các người". Đó là lời khẳng định của Josef Mengel, tên bác sĩ phát xít được..