Ba cong ty se dung thu tay may Viet Nam che tao Ba công ty sẽ dùng thử tay máy Việt Nam chế tạo

Trong buổi duyệt dự án "Thiết kế, chế tạo tay máy lấy sản phẩm nhựa theo phương đứng theo mẫu đặt hàng" ngày 17/8/2005, ông Diệp Bảo Cánh,..