Gia i pha p pho ng ve theo lo p cho ma ng VoIP Giải pháp phòng vệ theo lớp cho mạng VoIP

Do VoIP hoạt động trên cơ sở hạ tầng IP nên dễ bị tấn công. Lý thuyết mà hãng Juniper đưa ra bắt đầu bằng các phương pháp hiệu quả nhất..