» Tìm kiếm:

Doãn Quang Khải

Nhac si Doan Quang Khai vi nhan dan quen minh Nhạc sĩ Doãn Quang Khải "vì nhân dân quên mình"

"Tôi ngẫu nhiên viết bài hát "Vì nhân dân quên mình" từ xúc cảm mãnh liệt của một người lính say mê lý tưởng, không ngờ lại thành công. Ca..