Dung nen ong an cha ba an nem Loan a Đừng nên "ông ăn chả, bà ăn nem" Loan à

Chị nói rằng không muốn nhiễm những bệnh tình dục, vậy thì càng không nên làm việc ông ăn chả, bà ăn nem. Vì như thế thì càng không tốt cho..