» Tìm kiếm:

Digital LCDTV

LCDTV tich hop truyen hinh ky thuat so Digital LCDTV LCDTV tích hợp truyền hình kỹ thuật số (Digital LCDTV)

COEX LCD TV 20/32/42" tích hợp thiết bị truyền hình số mang tên Integrated Digital TV (gọi tắt là IDTV) điều mà Các TV mỏng (LCD và plasma)..

COEX Digital LCDTV la n da u tien xua t hie n ta i Vie t nam COEX – Digital LCDTV lần đầu tiên xuất hiện tại Việt nam

Màn hình LCDTV ( 32/42”) tích hợp Đầu thu truyền hình kỹ thuật số mang tên Integrated Digital TV (gọi tắt là IDTV ) vừa được Hãng Coex..