» Tìm kiếm:

Diethelm Vietnam Co

Thuoc tay lai tiep tuc tang gia bi lam gia Thuốc tây lại tiếp tục tăng giá, bị "làm giá"

Mấy ngày qua giá một số mặt hàng thuốc tây tại thị trường TP.HCM lại tiếp tục tăng. Đáng lưu ý là trong số những mặt hàng tăng giá nhiều..