» Tìm kiếm:

David Porter

Ba cua ban bi de chet em thuong ban qua "Ba của bạn bị đè chết, em thương bạn quá!"

Sáng thứ bảy (29-9), phó giám đốc Natalia Pham và tổng quản David Porter của Trường Quốc tế Mỹ (Q.1, TP.HCM) đã đưa các học sinh đến tòa..