» Tìm kiếm:

David Montgomery

Nhan dien cac dai gia truyen thong the gioi Nhận diện các đại gia truyền thông thế giới

Ngoài những Rupert Murdoch, Richard Branson và Oprah Winfrey, giờ đây được trang bị công nghệ mới và các thị trường đang nổi, một nhóm các..