» Tìm kiếm:

David Marsh

Quet duong 40 nam 6 lan di vong quanh the gioi Quét đường 40 năm = 6 lần đi vòng quanh thế giới

Trong 40 năm làm phu quét đường ở thành phố Wigan (Anh), David Marsh đã đi bộ một chặng đường tính ra bằng sáu lần vòng quanh Trái đất, thế..

Cinemax 262 Death Tunnel Cinemax 26/2: Death Tunnel

Waverly Hills (Mỹ) là một thành phố nhỏ được biết đến với khu nhà điều dưỡng có hơn 63.000 người mắc bệnh lao đã chết trong khoảng từ năm..