» Tìm kiếm:

David Heyman

Phan 4 cuon Harry Potter se duoc dung thanh 2 bo phim Phần 4 cuốn Harry Potter sẽ được dựng thành 2 bộ phim

Phần 4 của cuốn sách Harry Potter ""The Goblet Of Fire"" có thể sẽ được dựng thành hai bộ phim, nhà sản xuất David Heyman tiết lộ trong..