Don phuong cham dut HD NLD co duoc nhan tro cap thoi viec Đơn phương chấm dứt HĐ, NLĐ có được nhận trợ cấp thôi việc?

Câu 1: Tại sao khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lại phải thanh toán trợ cấp thôi việc cho người lao..

Chang co bo nao dam ruoc chong chi Thu di dau Chẳng cô bồ nào dám rước chồng chị Thu đi đâu

Những người này rất sợ ly hôn. Chị hãy can đảm tuyên bố chia tay với chồng và chính thức báo cáo với chính quyền, cơ quan. Chị có thể đơn..