Ten sat nhan chuyen hiep dam tre em o Nabraska Phan IV Tên sát nhân chuyên hiếp dâm trẻ em ở Nabraska (Phần IV)

Nhóm đặc nhiệm đã cử người theo dõi chặt chẽ tại địa điểm xác chết được tìm thấy, tại nhà, ngôi mộ của Dany Joe và cả khu vực mà cậu bé đã..