» Tìm kiếm:

Danny Joe Eberle

Ten sat nhan chuyen hiep dam tre em o Nabraska Phan I Tên sát nhân chuyên hiếp dâm trẻ em ở Nabraska (Phần I)

Hôm đó là buổi sáng mùa thu ngày chủ nhật, 18/9/1983, ở Bellevue, Nebraska, một nơi cách Omaha chỉ vài cây số về hướng nam. Cậu bé Danny..

Ten sat nhan chuyen hiep dam tre em o Nabraska Phan V Tên sát nhân chuyên hiếp dâm trẻ em ở Nabraska (Phần V)

Đến ngày 2/12, hai tháng rưỡi sau vụ Danny Joe Eberle bị giết chết, cậu bé Christopher Walden đi bộ tới trường học và bị mất tích.