So Y te tinh Khanh Hoa tiep thu bai bao Tay trong tay ngoai trong dau thau thuoc chua benh Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tiếp thu bài báo “Tay trong, tay ngoài” trong đấu thầu thuốc chữa bệnh

Báo Thanh Niên số ra ngày 11.5.2007 có bài “Tay trong, tay ngoài" trong đấu thầu thuốc chữa bệnh ở tỉnh Khánh Hòa phản ánh những sai phạm..