» Tìm kiếm:

DRAM 128Mbx8

Gia DRAM co dau hieu hoi phuc Giá DRAM có dấu hiệu hồi phục

Giá DRAM bắt đầu có dấu hiệu hồi phục sau khi liên tục tụt dốc trong năm 2007. Đặc biệt trong tuần qua giá DRM đã liên tục tăng mạnh. Con..