Khu CNC Hoa Lac Buoc dem cua nganh cong nghe cao Khu CNC Hòa Lạc: Bước đệm của ngành công nghệ cao

Là một bộ phận trong chuỗi đô thị phát triển của Hà Nội về phía Tây với các dự án trọng điểm, Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc đang trở..