» Tìm kiếm:

DNTN Tân Trường Khanh

Mot Viet kieu bi phong toa tai san bat thuong Một Việt kiều bị phong tỏa tài sản bất thường?

TP - Chưa kịp bán cá để trả nợ tiền cám, ông Trường đã bị một số người can thiệp vào món nợ dù chưa đến hạn trả, sau đó bị cơ quan thi hành..