Lan gio moi cho tien trinh co phan hoa cac ong lon Làn gió mới cho tiến trình cổ phần hóa các “ông lớn”?

Chính phủ đã thống nhất nội dung Dự thảo sửa đổi Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Những..

Ngan hang xin tham gia hoi dong dinh gia DNNN Ngân hàng xin tham gia hội đồng định giá DNNN

* Tháng 11, bán đấu giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán * Giữa tháng 11-2004 thực hiện bán cổ phiếu (CP) lần đầu của các DNNN CPH..