Du an dap Cua Dat kien nghi thu hoi hon 8 ty dong tien sai pham Dự án đập Cửa Đạt: kiến nghị thu hồi hơn 8 tỷ đồng tiền sai phạm

Thanh tra Chính Phủ vừa kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Bộ NN-PTNT, sau khi cơ quan này có kết luận thanh tra dự án..