» Tìm kiếm:

Dương Viết Á

Doan Chuan Gang song den giot thu cuoi cung Đoàn Chuẩn - Gắng sống đến giọt thu cuối cùng

Trong đêm Chương trình âm nhạc 4/11 vừa qua, giáo sư Dương Viết Á nhận xét: “Đoàn Chuẩn là nhạc sĩ cuối cùng của dòng nhạc lãng mạn Việt..