» Tìm kiếm:

Dương Văn Ni

Trong hen bien gia i pha p cho nguoi nuoi tom that bai Trồng hến biển, giải pháp cho người nuôi tôm thất bại

Nuôi tôm, nếu thất bại, người dân bị trắng tay. Còn đất nuôi tôm bị nhiễm mặn, xì phèn. Lối thoát hiện nay: Trồng hến biển, một loại cỏ có..