» Tìm kiếm:

Dương Kinh Châu

Can bo thue hanh hung nha to chuc bieu dien Cán bộ thuế hành hung nhà tổ chức biểu diễn

Đêm diễn 5/7 đoàn nghệ thuật Đông Đô đang diễn tại tại sân vận động tỉnh Hòa Bình thì ông Dương Kinh Châu – Cán bộ Chi cục Thuế tỉnh Hòa..