» Tìm kiếm:

Dùng PowerPoint

Dung PowerPoint nhanh nhu chop Dùng PowerPoint "nhanh như chớp"

PowerPoint là phần mềm tạo các bài thuyết trình và tương đối dễ sử dụng, không có nhiều tính năng phức tạp. Các mẹo nhỏ sau đây giúp bạn..