» Tìm kiếm:

Dùng Google Earth

Dung Google Earth de tim nha trieu phu Fossett Dùng Google Earth để tìm nhà triệu phú Fossett

Các hình ảnh chụp từ vệ tinh trên Google Earth đang được khai thác để phục vụ cho chiến dịch tìm kiếm nhà triệu phú ưa mạo hiểm Mỹ Steve..