Du SDND dat thanh tich tot ong Hao van ra di "Dù SĐ.NĐ đạt thành tích tốt, ông Hảo vẫn ra đi"!

Đó là khẳng định của Chủ tịch Nguyễn Hưng Thái khi trao đổi với PV Thể thao TS về quyết định từ chức của HLV Nguyễn Ngọc Hảo.

Du SDND dat thanh tich tot ong Hao van ra di "Dù SĐ.NĐ đạt thành tích tốt, ông Hảo vẫn ra đi"!

Đó là khẳng định của Chủ tịch Nguyễn Hưng Thái khi trao đổi với chúng tôi về quyết định từ chức của HLV Nguyễn Ngọc Hảo.