» Tìm kiếm:

Cuốn Chiếc Lexus

Danh gia ve cuon Chiec Lexus va cay o liu cua Thomas L Friedman Đánh giá về cuốn Chiếc Lexus và cây ô liu của Thomas L.Friedman

“Cuốn Chiếc Lexus và cây Ô liu đưa ra giải đáp hay nhất (và lý thú nhất) cho câu hỏi [Toàn cầu hóa là gì?] Friedman biết cách giải thích..