» Tìm kiếm:

Cty Wateen Telecom

Motorola duoc quan ly dich vu tren toan Pakistan Motorola được quản lý dịch vụ trên toàn Pakistan

Motorola đã ký hợp đồng dịch vụ quản lý toàn bộ hệ thống wi4WiMAX toàn quốc Pakistan với Cty Wateen Telecom-Pakistanđể lập kế hoạch, thiết..