» Tìm kiếm:

Cty TNHH Trung Thành

Giam an cua Cty TNHH Trung Thanh co chua axit vo co Giấm ăn của Cty TNHH Trung Thành có chứa axit vô cơ

Xét nghiệm định tính 2 mẫu giấm gạo và 2 mẫu giấm trắng của Cty TNHH Trung Thành, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, giấm gạo của Cty này..

Tam dinh chi nhan hieu dam trang Trung Thanh SX trong thang 9 10 2007 Tạm đình chỉ nhãn hiệu dấm trắng Trung Thành SX trong tháng 9-10/2007

Sau khi có kết luận sản phẩm dấm trắng của Cty TNHH Trung Thành chứa a xít vô cơ, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội,..