Giac mo hoc vien chat deo cua ong tien si Giấc mơ "học viện chất dẻo" của ông tiến sĩ

"Chất dẻo phát sáng" là một loại vật liệu quang điện tử (VLQĐT) được Cty American Dye Source (ADS) của ông Nguyễn Thanh Mỹ (NTM) ở TP.